De visieworkshop

De visieworkshop is een Design Thinking Sessie rondom het Visie Canvas. Het creëren van een visie, het bepalen van een gezamenlijk doel in relatie tot de - al dan niet gedeelde - kijk op (veranderingen in ) de branche of markt, vraagt bij uitstek om het delen van ideeën en inzichten.
 
Doelstellingen van deze sessie:
  • Gelijk vertrekpunt m.b.t. de (sterke en zwakke punten van ) organisatie, in haar omgeving. En bekendheid met de nieuwe technologie in kwestie.
  • Visie op de inzet van nieuwe technologie en 5 belangrijkste succesfactoren.
  • Verandermethodiek ADKAR is bekend en de eerste communicatie is ‘geladen’.
In een creatieve snelkookpan worden de inzichten, meningen en vragen van 6 tot 8 deelnemers heel snel boven water gehaald. Het Canvas biedt de structuur van de workshop; van een centraal doel en de 5 meest relevante thema’s komt de groep via support & challenges tot een globale roadmap.
 
Bijvoorbeeld in de zorg
Doordat we deze visieworkshop veel gebruiken in de zorg omtrent de vraag: ‘Hoe gaan we nieuwe technologie, domotica, inzetten in de zorg?’ is een best practice versie ontwikkeld, waarbij de o.a. de 5 Succesfactoren al zijn gedefinieerd:
1.       Communicatie
2.       Sponsorship
3.       Kennis & Ondersteuning
4.       Scope van de Functionaliteit
5.       Borgen in processen en beleid
 
Voor het bepalen van de 5 Bold Steps wordt in deze variant alvast voorgesorteerd op de 5 fasen van het verandermodel ADKAR. Zo komen belangrijk gebleken thema’ s automatisch aan bod en komen we door de gegeven kaders sneller tot een goed resultaat.
 
De meerwaarde van deze workshop zit vooral in het proces dat met elkaar doorlopen wordt. Deelnemers leren elkaars opvattingen kennen over specifieke, relevante onderwerpen, zoals de rol van technologie in de toekomst (wanneer is dat precies?), de veranderingsbereidheid van de organisatie, de grootte van de verandering, etc. Onduidelijkheden en verschil in inzicht komen direct aan het licht en er ontstaat veel energie en enthousiasme om aan de slag te gaan.

*De RISICO ANALYSE is onderdeel van de visieworkshop.

DE RISICO ANALYSE VOOR VERANDERING
 Als een organisatie(onderdeel) aan de vooravond van een substantiële verandering staat, kan het gezamenlijk inschatten van de impact heel nuttig zijn. De uitkomst van de analyse geeft duidelijkheid over wat te doen, maar vooral het onderling bespreken van verschillen in scores zorgt voor draagvlak en duidelijkheid.

Meerdere stakeholders vullen 2 vragenlijsten in, waarmee de karakteristieken van de op handen zijnde verandering en van de (verandercapaciteit van de ) organisatie in kaart worden gebracht.
 
In 1 sessie worden de beide scores van de verschillende deelnemers met elkaar vergelijken en worden de verschillen besproken. Komt het verschil voort uit een andere perceptie, een andere referentiekader, andere ervaringen en wat is uiteindelijk de gezamenlijke waarheid?

 Afhankelijk van het kwadrant waarin de gezamenlijke score valt zullen er andere en meer of minder intensieve interventies nodig zijn om de verandering tot een goed einde te brengen. Na de sessie is dit voor iedereen helder. 


Over de auteur

admin

Gerard van der Molen

Gerard is een strateeg en een business architect, gericht op innovatie en ontwikkeling. Met zijn brede kennis en nieuwsgierigheid, zet hij veranderingen in gang door situaties helder te schetsen en de juiste vragen te stellen. 

Blijf op de hoogte

Verder lezen