Innovatie en groei

We richten ons op innovatie en ontwikkeling - groei in de zin van (data) volwassenheid, flexibiliteit, businessmodellen en adoptie van technologie.  De meeste projecten spelen zich af in het data en IT domein in de zorg, het onderwijs of de overheid. Ons streven is altijd om (een nieuwe) beweging creëren door de eenvoud en te bewaren, te inspireren en uit te dagen . Design thinking en verandermanagement zijn daarbij twee belangrijke pijlers. We voeden verandering met kennis (van innovatieve technologie), het faciliteren van creatieve sessies, het aanzetten tot refelectie, heldere communicatie en het ontwikkelen van een passende strategie. 

Zonder technologie geen vooruitgang, zonder mensen geen verandering 

'Kunnen veranderen' is volgens ons een vaardigheid, die steeds belangrijker wordt. Je kunt er dus beter in worden. Gelukkig hoeft veranderen ook niet vervelend te zijn, als je het maar geleidelijk en weloverwogen aanpakt. Niet veranderen is eigenlijk enger; op den duur krijg je dan wat je zeker niet wilt.

Waar moet het heen? Op organisatie niveau hebben we het dan over visie en strategie, bij teams praten we over ambities en verwachtingen. Hoe dan ook helpt het als duidelijk is: Wat er anders moet, waarom het anders moet en welke kant het op moet. Het gewenste eindresultaat zal vaak niet duidelijk zijn en waarschijnlijk ook nooit gerealiseerd worden in deze snel veranderende wereld. Een stip op de horizon (BHAG) en ieders bewustzijn dat veranderen, aanpassen een continu proces is, is des te belangrijker om beweging te creeren. Het creeren van een heldere visie en strategie en deze ook daadwerkelijk met iedereen in de organisatie te delen (nee, tig pagina's papier in de la leggen is niet genoeg. Een samenvatting op intranet zetten ook niet.) vormt de basis om mensen mee te nemen. Antwoord op de vragen: 'Waarom?' en 'Waarom nu?' zijn immers de eerste horde (Prosci).

Een integrale aanpak

Iets veranderen gaat nooit zonder slag of stoot. Het kan wel snel, met geweld, maar stappen overslaan leidt tot (nog meer) weerstand en snel terugveren naar het oude. Duurzaam en soepel veranderen vraagt om een integrale aanpak, met communicatie als belangrijke - vaak onderbelichte - pijler. Denken in mogelijkheden is van belang, naast kennis van innovatieve techonologieen, businessmodellen en -strategieen (Wardley Mapping), en de ontwikkelingen op alle niveaus, van in wereldwijde en lokale markten, de organisatie (we zien nog steeds veel silo's en klassieke ketens) tot de individuele psyche.   

Waarom Endring?

Hoe mooi is het, als je op een creatieve, actieve manier zaken weer in beweging kunt zetten door dingen vooral weer eenvoudig te maken. We combineren kennis en ervaring in coaching, begeleiding van start-ups, bedrijfskundige en technologische kennis, creativiteit en energie. Onze waarden:

  • Energie komt eerst. We doen hoofdzakelijk dingen waar we blij van worden.
  • Samen boven alleen. Waarom iets alleen doen, als je van elkaar kunt leren en elkaar kunt versterken
  • Nieuw boven oud. Niets geeft meer energie dan iets nieuws leren, iets verbeteren, nieuwe mensen leren kennen.
  • Soms doen, soms denken. Aan theoretische exercities heeft (bijna) niemand iets. Kennis, modellen en inzicht zijn een belangrijke pijler. Soms is eerst denken dan doen het devies, maar soms moet je ook gewoon doen en daar dan van leren.

De mensen achter Endring

admin

Gerard van der Molen

Gerard is een strateeg en een business architect, gericht op innovatie en ontwikkeling. Met zijn brede kennis en nieuwsgierigheid, zet hij veranderingen in gang door situaties helder te schetsen en de juiste vragen te stellen. 

admin

Sirik Jansma

Sirik is vanuit zijn (para)medische professionaliteit de persoon binnen Endring die aanzet tot beweging in alle lagen van de organisatie. Hij is een verbinder die een team bewust maakt van zijn sterke en zwakke punten.   

Een scherpe blik ziet meer mogelijkheden

We zien wat we willen zien, of we zien niets meer. De waan van de dag regeert. Neem jezelf weer eens onder de loep.

oog