Voor wie

Je moet niet alles willen doen. Om een goede partij te kunnen zijn voor onze klanten focussen we ons op een aantal branches die we kennen of waar onze expertise goed op aansluit. Hoewel het soms ook heel verfrissend kan zijn om blanco ergens in te stappen en te beginnen met te vragen: ‘Waarom doen jullie dit zo?’ (Het zou niet de eerste keer zijn dat men daar zelf al lang niet meer over na heeft gedacht.) Dit zijn de branches waarin wij ons thuis voelen:

Zorg

De zorg staat voor een enorme uitdading. Kosten moeten omlaag, de vraag stijgt, zorg moet anders georganiseerd worden en de techniek om dit allemaal te ondersteunen is er wel, maar hoe gaan we dit doen. Kennis en gegevens delen is een uitdaging, privacy speelt uiteraard een rol en eigenaarschap en verantwoordelijkheden maken vraagstukken complex. Binnen de zorgverlening zien we echter hele concrete en goed behapbare oplossingen die een grote stap vooruit zijn. Bijvoorbeeld de inzet van domotica binnen de ouderenzorg.

Onderwijs

Binnen het onderwijs richten we ons vooral op team- en organisatieontwikkeling en het slim toepassen van moderne techniek en methoden. Hoe haal je als onderwijzer alles uit Teams, Powerpoint, of het digibord? Hoe werk je optimaal met elkaar samen en hoe kun je loskomen van beknellende lesmethodes en je creativiteit en vakkennis meer aanspreken? Inspiratiesessies waarin we nieuwe toepassingen aanbieden, Design sessies en Team ontwikkeling sessies zijn vaak ontzettend leuk en leerzaam. Het onderwijs is onze toekomst, het bepaalt voor een belangrijk deel de waarden en normen van onze kinderen, de bestuurders van morgen. We dragen daar graag aan bij.

Overheid

Wij zien veel mogelijkheden binnen de lokale overheid. Met veel interesse volgen we bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Future Gov in Groot Brittannië. Service Design en innovatie, gebruik van technische mogelijkheden, verkorten van doorlooptijden en verhogen van servicegraad kan op talloze manieren en is heel leuk en zinvol werk. Lean sessies, Design Thinking, inspiratie sessies over bijvoorbeeld Cloud of Blockchain; veel is nog onontgonnen gebied, dus er is nog een hele wereld te winnen! Kosten verlagen en de relatie met de burger verbeteren zullen altijd aandachtpunten blijven binnen de overheid. Met een creatieve en actieve mindset creëren we nieuwe inzichten, waardoor mogelijke verbeteringen in processen zichtbaar worden en knelpunten opgelost kunnen worden. We helpen graag om de innovatiekracht in beweging te zetten.

Zakelijke dienstverlening

Wat voor de overheid geldt, geld in feite ook voor de zakelijke dienstverlening. Gebruik van data neemt hand over hand toe. Een duidelijke visie op data-gedreven werken, data delen en vertrouwen op data staat echter nog in de kinderschoenen. We zien toepassingen van machine learning in de financiële sector, waar verdachte transacties bijvoorbeeld automatisch gedetecteerd worden. Maar voor veel organisaties is het voorlopig prima om te kijken naar het optimaal gebruiken van O365 bijvoorbeeld, het automatiseren van repeterende taken met het Power Platform of het werken met PowerBI of procesmining. Alles in kleine stapjes, in korte iteraties, zodat de hele organisatie zich ontwikkelt, dat is ons devies.


MAAK KENNIS MET ENDRING

Wij ondersteunen organisaties met strategische vraagstukken en versterken uitvoerende teams . Wij coachen managers en medewerkers die voor lastige keuzes of veranderingen staan.

Tijd voor een nieuwe koers? 06-39131641

Een scherpe blik ziet meer mogelijkheden

We zien wat we willen zien, of we zien niets meer. De waan van de dag regeert. Neem jezelf weer eens onder de loep.

oog