De ‘World JAIN Challenge’

Met een team van 8 (zorg)professionals en 16 studenten Social Work van NHL Stenden hebben we in een design thinking sesssie oplossingen ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit heeft geleid tot een ontwerp waarmee we deelnemen aan de JAIN Challenge. Op een woensdagochtend hebben we 4 van de 5 ontwerpstappen een keer doorlopen: empathizing, define, ideation en prototyping. Vanwege COVID hebben we online gewerkt in MIRO.

Persona- en klantreisanalyse

Om in 1 ochtend tot een prototype te komen heeft iedereen zich voorbereid door alvast persona’s en MIRO account te maken, en een pagina en een whitepaper te lezen over respectievelijk design thinking en kunstmatige intelligentie.

Uit onze persona- en klantreisanalyse werd duidelijk dat er snel vooral veel winst te behalen valt aan de mantelzorg-kant. Het aantal mantelzorgers dat de zorg als belastend ervaart zal toenemen met de trend om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. JAIN Challenge Customer Journey

Door te brainstormen over de Design Questions die in subgroepen zijn gemaakt, zijn 18 mogelijke oplossingen bedacht. Deze ideeën zijn zo veel mogelijk gecombineerd in het uiteindelijke prototype.

Prototype deel 1: Ondersteuning voor de mantelzorger bij ‘onbegrepen’ gedrag

Aan de basis staat een lerend systeem dat tips geeft aan de mantelzorger over hoe te reageren bij ‘onbegrepen‘ gedrag. Het systeem adviseert op basis van een machine learning model dat onrust bij die client leert te signaleren via de o.a. de hartslag van de client – bijvoorbeeld via een smartwatch -  en het effect van het gedrag van de mantelzorger op onrust bij de client. JAIN Challenge prototype 1

Prototype deel 2: Personal Assistant van de persoon met dementie

De Digital Twin kan, met inzicht in gedragspatronen, rituelen, hobby's en schema’s en gekoppeld aan een agenda, (contact)personen, e.d. de client ondersteunen in zijn dagindeling en bepaalde handelingen, zoals de werking van een telefoon, de afstandsbediening, afspraken e.d. JAIN Challenge prototype 2

Prototype deel 3. Centrale Zorgondersteuning

Door Digital Twins met elkaar te verbinden zal het systeem sneller leren. Bovendien kan één, lokale zorgprofessional zo meerdere cliënten bedienen, waardoor de druk op de mantelzorgers efficiënt wordt verlaagd. JAIN Challenge prototype 3

Leuk en leerzaam!

Het proces was heel leuk en het was heel bijzonder om te merken dat 20 mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen binnen 4 uur deze mooie oplossingen kunnen bedenken. Een uitgebreider verslag van het proces is beschikbaar in PDF-vorm.


Over de auteur

admin

Gerard van der Molen

Gerard is een strateeg en een business architect, gericht op innovatie en ontwikkeling. Met zijn brede kennis en nieuwsgierigheid, zet hij veranderingen in gang door situaties helder te schetsen en de juiste vragen te stellen. 

Blijf op de hoogte

Verder lezen